VARTA Consumer Batteries Logo

MEDIU

SUBSTANŢE INOFENSIVE PENTRU MEDIU & RecICLARE

FOLOSIREA UNOR SUBSTANŢE INOFENSIVE PENTRU MEDIU

VARTA Consumer Batteries promovează utilizarea substanţelor inofensive pentru mediu ori de câte ori acest lucru este posibil. Mercurul din bateriile alcaline şi cele zinc-carbon a fost eliminat cu 20 de ani în urmă. Mult mai recent, o gamă completă de baterii auditive zinc-aer a fost lansată pe piaţă.

DIRECTIVA UE 2006/66/EC

Încă din 26 septembrie 2008 Directiva UE privind reciclarea bateriilor este obligatorie în toate statele europene. Toate bateriile portabile, indiferent de sistemul electrochimic, trebuie colectate separat şi reciclate. Directiva referitoare la baterii stabileşte o ţintă globală de colectare de 25% pentru toate bateriile portabile uzate, ţintă care trebuie atinsă până în 2012 şi o ţintă de colectare de 45% până în 2016.

Adrese ŞI LINK-URI UTILE

EPBA
(European Portable Battery Association)
Avenue Jules Bordet 142
1140 Brussels, Belgium

Phone +32 2 761 16 02
Fax +32 2 761 16 99
Email EPBA
www.epbaeurope.net

 

ROREC (Asociaţia Română pentru Reciclare)

Str. Sevastopol nr 24, etaj 5, 010992,
Sector 1, Bucureşti

Tel
021/2327182, 021/2327183

Bookmark and Share
Harta site
Facebook