VARTA Consumer Batteries Logo

MEDIU

LINII DIRECTOARE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

  • Produse benigne pentru mediu

Consecinţele produselor noastre asupra mediului sunt evaluate încă din faza de proiectare, care cuprinde ciclul complet “cradle-grave”. Acesta include folosirea cu grijă a resurselor la consumul materialelor economice şi a produselor reciclabile. Ne informăm mereu clienţii despre caracterul benign al produselor noastre faţă de mediu şi despre manipularea lor în deplină siguranţă.

 

  • Producţie benignă pentru mediu

În timpul producţiei, folosim tehnologii tot mai avansate, combinate cu procese pentru protecţia mediului. Reducerea resurselor este ţinta noastră clar identificată.

  • Competenţă şi protecţie pentru angajaţii noştri

Conştiinţa tuturor angajaţilor noştri pentru protecţia mediului este promovată şi dezvoltată cu regularitate, prin informare, calificare şi motivare. Ne-am angajat să îmbunătăţim mereu protecţia sănătăţii şi protecţia muncii pentru angajaţii noştri.

 

  • Parteneriate de încredere

Antreprenorilor noştri le impunem aceleaşi reguli şi le cerem să ne respecte standardele când lucrează pentru noi. Colaborarea cu societăţile angajate pentru reciclarea deşeurilor, de la apariţia acestora până la eliminarea lor finală, reprezintă obligaţia noastră.

 

  • Administrarea şi controlul mediului

Aplicarea eficientă a regulilor referitoare la protecţia mediului şi respectarea regulamentelor administrative şi a legislaţiei sunt asigurate de sistemul nostru de administrare a mediului, luând în considerare precauţiile pentru cazuri de urgenţă. În timpul verificării regulate a sistemului, urmărim o îmbunătăţire continuă a protecţiei mediului, pe care o asigurăm în limitele obiectivelor noastre legate de protecţia mediului - activitate care va continua.

 

  • Pagubele ecologice

Scopul nostru este să reducem deteriorarea mediului de către produsele noi prin aplicarea proceselor integrale de administrare a mediului aflate deja în stadiu de proiect. În acelaşi timp, încercăm să evităm pagubele ecologice şi să reducem folosirea de resurse prin reducerea deşeurilor şi a apei industriale, precum şi obligaţia de reciclare. Prin acest proces continuu de îmbunătăţire, dorim să obţinem optimizarea sistemului de protecţie a mediului.

  • Dialog cu publicul

Oricând apar întrebări ecologice, suntem gata să găsim soluţii benigne pentru mediu. Prin schimbul de cunoştinţe despre mediu dintre client, furnizor, autorităţi, asociaţii, mass-media şi cetăţean, vom promova dezvoltarea unor produse şi procese benigne pentru mediu, precum şi încrederea în măsurile noastre de protecţie a mediului.

 

Bookmark and Share
Harta site
Facebook