VARTA Consumer Batteries Logo

POSTURI & CarIERĂ

VALORILE NOASTRE

Pentru noi, valorile companiei nu sunt cuvinte-cheie, ci fac parte integrantă din cultura companiei şi, deci, din discuţiile noastre pentru evaluare şi dezvoltare.

Our values

  • Orientare spre rezultate
Angajaţii noştri coordonează resursele necesare, astfel încât să fie atinse sau chiar depăşite ţelurile dorite şi rezultatele maxime în termenul planificat.
  • Orientare spre clienţi

Pentru noi este foarte important să înţelegem şi să satisfacem dorinţele şi nevoile clienţilor noştri externi şi interni.

Acţiunea din proprie iniţiativă defineşte aşadar modul nostru de gândire şi acţiunile noastre către scopul propus, şi anume satisfacţia pe termen lung a clienţilor.

 

  • Orientare spre calitate

Dorim să obţinem rezultate excelente şi de înaltă calitate. Astfel, ne propunem să atingem cele mai înalte standarde de calitate, dar în acelaşi timp să oferim şi preţuri bune.

 

  • Munca în echipă
Angajaţii noştri au capacitatea de a construi relaţii şi reţele – la toate nivelurile ierarhice, culturile şi sectoarele corporative din diferitele ţări. Ei posedă competenţa socială de a face faţă conflictelor într-un mod constructiv, obiectiv şi corect, oridentându-se spre o rezolvare pozitivă.
  • Inovare

Angajaţii noştri posedă creativitate şi flexibilitate intelectuală pentru dezvoltarea de noi idei şi prezentarea unor alternative orientate către viitor, pentru a duce compania spre progres.

 

  • Integritate

Susţinem ideea unui angajament necompromiţător faţă de valori precum sinceritatea, corectitudinea şi onestitatea. Astfel, loialitatea printre angajaţi, colegi, superiori şi companie ca entitate joacă un rol foarte important.

 

Bookmark and Share
Harta site
Facebook